0 (216) 553 34 36 iletisim@podoworld.com.tr Pzt - Cmt: 09:00 - 19:00

Kısaca: ayak sorunlarının tedavi ve bakım uygulamalarını gerçekleştiren sağlık teknikeridir.

“Podolog” kavramı ülkemizde ilk kez 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen Podologluk Eğitimi Hazırlık Çalıştayı adı altında gündeme geldi. Bu dönemde üniversite bünyesindeki faaliyetler, klinik kayıtlarda sıkça rastlanan diyabete bağlı bireylerin yaşadığı ayak sorunlarını önlemek, mevcut sorunlara yönelik en iyi uygulamaları sunmak amacı güdüyordu. Bu hedefler doğrultusunda ülkemizin ilk Podoloji eğitimi 20 Eylül 2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesi’nde verilmeye başlandı.

2014 yılında ülkemiz, Podoloji programının ilk mezunlarını vermesiyle sağlık sektöründe Podolojik Yaklaşımlar ile tanıştı.

Resmi Gazete’nin yayımına göre podologluğun tanımı şu şekildedir:

Meslek yüksekokullarının Podoloji Programı’ndan mezun, bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.

(26 Nisan 2011 – Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik)

X